การเก็บและสำรวจพรรณไม้ของประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี พ. 2449 หลังจากตั้งกรมป่าไม้ได้ 10 ปี โดยมีนาย H. B. G. Garrett นักการป่าไม้ชาวอังกฤษเป็นผู้รับผิดชอบ

กล้วยไม้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

Synchro Compur XV. ฮูด Removable hood สามารถใช้กับ Module prism ได้. Canon canonet 1961 ราคา battery. ฟิวเตอร์ Bayonet I filter. ● ข้อมูลสภาพสินค้า สภาพบอดี้ – สภาพโดยรวม ถือว่ามีสภาพที่ดี ริ้วรอยน้อย สภาพโดยรวมสมบูรณ์มาก บอดี้สะอาดเอี่ยม ตัวอักษรต่างๆ ยังชัดเจน หนังบอดี้ยังติดแน่น ไม่ร่อน ไม่ลอก ไม่เผยอ ไม่บวม ส่วนที่เป็นโลหะ ไม่มีออกไซด์เกาะ ถือเป็นเกรดสะส สภาพเลนส์ เลนส์ถ่าย 75mm Xenar F3. 5 taking lens เลนส์ใส ไม่มีฝ้า ไม่มีรา ไม่มีรอย ไม่มีคราบ ไม่มีรอยขี้ข่วน โค้ดสวย เลนส์มอง 75mm F3.

กล้วยไม้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต่อมาเริ่มมีเจ้าหน้าที่ของหอพรรณไม้ ออกทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างร่วมด้วย จนกระทั่งในปี พ. 2473

ป่า และพันธุ์พืช ตามการแบ่งส่วนราชการใหม่ และได้รับการปรับสถานะจากกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ เป็นสำนักหอพรรณไม้ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ. เลนส์ถ่าย75mm Xenar F3. 5 taking lens ( four elements) เลนส์มอง 75mm F3.

2501 ได้มีการเปิดการสอนวิชากล้วยไม้ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรก เพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัยกล้วยไม้ของประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไม่ได้จำกัดอยู่ภายในวง แคบอีกต่อไป จากการส่งเสริมดังกล่าว ทำให้มีการนำเข้ากล้วยไม้ลูกผสมจากต่างประเทศ เช่น จากฮาวายและสิงคโปร์จำนวนมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ที่มีความรู้หันมารวบรวมพันธุ์ผสมและเพาะพันธุ์จากพ่อแม่พันธุ์ใน ประเทศ ทั้งที่เป็นพ่อแม่พันธุ์จากป่า และลูกผสมที่สั่งเข้ามาแล้วในอดีต ปีพ.ศ. 2506 วงการกล้วยไม้ของไทยได้เริ่มมีแผนในการขยายข่ายงานออกไปประสานกับวงการกล้วย ไม้สากล เพื่อยกระดับวงการกล้วยไม้ในประเทศให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ปีพ.ศ. 2509 เริ่มการทำสวนกล้วยไม้ตัดดอกอย่างจริงจัง เมื่อไทยเริ่มส่งออกกล้วยไม้ไปสู่ตลาดต่างประเทศในยุโรปตะวันตก เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เนเธอร์แลนด์ และอิตาลี ต่อมาจึงขยายตลาดไปสู่ประเทศญี่ปุ่น แคนาดา และบางรัฐของสหรัฐอเมริกา. หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ( Forest Herbarium-BKF) ตึกสำนักงานหอพรรณไม้ ชั้น 3-5 ความเป็นมา

หอพรรณไม้ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ที่ ได้จากการสำรวจ จนถึงปัจจุบันมีจำนวนตัวอย่างพรรณไม้กว่า 200, 000 ชิ้น ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย ต่อมาในปี พ. 2546 มีการปรับโครงสร้างราชการ ทำให้งานกลุ่มพฤกษศาสตร์ป่าไม้โอนย้ายมาอยู่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์