ทอง 1 บาท ราคา 30,000 บาท รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท รวม 30,500 บาท.

แหวนทอง ครึ่งสลึง โปร่ง

แหวนทอง ครึ่งสลึง โปร่ง