Archives Post

วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ ปี 2540

Category: ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้

วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ ปี 2540

ThaiBMA Q1/67 ออกหุ้นกู้ระยะยาวรวม 2.7 แสนล้านบาท 93% เป็นหุ้นกู้ระดับ... SET Q1/67 ต่างชาติเทขายกว่า 6.eight หมื่นล้านบาท การส่งออกและการท่องเที่ยวหนุน... Binance คาดมูลค่า…

เศรษฐกิจ การเงิน ราคาทอง น้ำมัน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงิน

SET Q1/67 ต่างชาติเทขายกว่า 6.8 หมื่นล้านบาท การส่งออกและการท่องเที่ยวหนุน... มีมติคงดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 2.50 ปี 67 GDP มีแนวโน้มขยายตัวแตะ... โครงการเติมเงิน 10,000 บาท…

สรุปธุรกิจปี 2566 และการคาดการณ์ปี 2567 สำหรับชาวต่างชาติและนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย

ปัจจัยในประเทศที่อาจฉุดการเติบโต ได้แก่ หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงซึ่งมีต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น ผลกระทบจากภัยแล้ง และปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น ความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในหลายอุตสาหกรรม ความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงในรอบสองทศวรรษในประเทศเศรษฐกิจหลักๆ และการชะลอตัวของจีน ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยอัตราเงินเฟ้อปานกลางและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2567 คุณจึงกำลังมองหาช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมในการเจาะตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย…

สรุปธุรกิจปี 2566 และการคาดการณ์ปี 2567 สำหรับชาวต่างชาติและนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย

ปัจจัยในประเทศที่อาจฉุดการเติบโต ได้แก่ หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงซึ่งมีต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น ผลกระทบจากภัยแล้ง และปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น ความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในหลายอุตสาหกรรม ความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงในรอบสองทศวรรษในประเทศเศรษฐกิจหลักๆ และการชะลอตัวของจีน ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยอัตราเงินเฟ้อปานกลางและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2567 คุณจึงกำลังมองหาช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมในการเจาะตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย…

ประวัติศาสตร์ไทย, ธง, แผนที่, ประชากร, ภาษา, รัฐบาล,

ประเทศไทยมีความกระตือรือร้นที่จะดึงดูดการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อื่นๆ แผนพัฒนา EEC คาดว่าจะนำไปสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการลงทุนของประเทศไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและทางสังคมในพื้นที่ ปัจจุบันโครงการ EEC ประกอบด้วย 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง…