ระบบการเงินโดยรวมยังคงมีความยืดหยุ่น สถาบันการเงินรักษาระดับเงินทุนและสำรองหนี้สงสัยจะสูญในระดับสูง ตลาดตราสารหนี้ทำงานได้ตามปกติ แม้ว่าผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำบางรายจะประสบปัญหาในการชำระหนี้ก็ตาม คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการคุณภาพสินเชื่อของ SMEs และครัวเรือนที่ประสบปัญหาการฟื้นตัวของรายได้ช้า ยินดีกับความคิดริเริ่มของธนาคารแห่งประเทศไทยในการเร่งการปรับโครงสร้างหนี้ ตลอดจนมาตรการที่กำหนดเป้าหมายและการแก้ปัญหาหนี้ที่ยั่งยืนสำหรับกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะมาตรการการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (บลูมเบิร์ก) -- ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมทบทวนการกำหนดนโยบายการเงินในวันพุธ นักลงทุนจะจับตาดูสัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ว่าการรณรงค์ลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่หยุดยั้งของนายกรัฐมนตรีกำลังส่งผลกระทบต่อธนาคารกลาง…